Deli z ostalimi:

Mini analiza šole lektoriranja 2018

Še ena šola lektoriranja je dokončno za nami in zainteresiranim je na voljo mini analiza celotnega dogajanja.

ŠOLA LEKTORIRANJA 2018 NA KRATKO
• 4 strokovne delavnice
• 4 strokovna srečanja
• 24 ur strokovnega usposabljanja (4 x 6 ur)
• 58 udeležencev
• 55 % > Toliko udeležencev meni, da jim je bila delavnica zelo zahtevna ali zahtevna.
• 79 % > Toliko udeležencev je za najzahtevnejšo izbralo pravno delavnico.
• 69 % > Toliko udeležencev meni, da jim je delavnica zelo koristna za nadaljnje strokovno delo.
• 96 % > Toliko udeležencev meni, da jim je delavnica zelo koristna ali koristna za nadaljnje strokovno delo.
• 90 % > Toliko udeležencev meni, da jim je najkoristnejša delavnica za pregledovanje prevodov.
• 69 % > Toliko udeležencev je zelo zadovoljnih z delavnicami.
• 96 % > Toliko udeležencev je zelo zadovoljnih ali zadovoljnih z delavnicami.
• 90 % > Toliko udeležencev je najbolj zadovoljnih z delavnico za pregledovanje prevodov.

Te podrobnosti so na voljo v priloženi analizi (pdf). Vsi ti podatki kažejo, da bomo šolo lektoriranja zanesljivo izvajali tudi v prihodnje.